Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Nieuwe activiteiten

Drie jaar lang hebben we op dinsdagavonden genade-onderwijs gegeven, dat is: het ware Evangelie van Gods genade uitgelegd en toegepast. 

Voor kleine groepen hebben we eerst ruim 2 jaar in 'Onder Ons' aan de Fluitersstraat de avonden georganiseerd, met een vaste kring van bezoekers en meestal ook een aantal gasten. We hebben gezien dat mensen vrijgezet werden van religieus denken zodat ze in de vrijheid kwamen. We hebben ook voor mensen gebeden, het Bijbelse principe van handoplegging toegepast, en genezing bediend zoals Jezus ons daar de opdracht voor heeft gegeven.

Vanaf januari 2016 zijn we verder gegaan in buurtcentrum Plein Zuid aan de Dr. Colijnstraat. Ook daar hebben we mooie dingen meegemaakt en nieuwe contacten gelegd.

De teamleden van Geloof in Beweging hebben in onderling overleg besloten om na de zomer van 2017 even te stoppen met het organiseren van de avonden. Dat vanwege de ontwikkelingen in ieders persoonlijke situatie.

We zijn nu bezig om in ons dagelijks leven, in onze werksituatie en in onze kerk bezig om vanuit Geloof in Beweging te komen. We willen ons laten leiden door Gods Geest in het dagelijks leven om een getuige van Jezus te zijn in woord en daad. 

Wat ligt er in de toekomst? God weet het. Wij houden contact met elkaar en er liggen nog plannen om te ontwikkelen. 
Zodra we weer met elkaar iets gaan doen om het Evangelie uit te dragen, laten we het u weten.

 

Wees gezegend, God wil ook u leiden!