Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Stichting "Geloof in Beweging" is opgericht om door het jaar heen diverse activiteiten op te zetten voor jong en oud, voor individuen en groepen, mensen van allerlei achtergronden.

De activiteiten zijn vormend en opbouwend, vanuit geloof of vanuit beweging.

Deze activiteiten hebben altijd als doel jezelf te leren kennen en Jezus Christus te ontmoeten.

In het seizoen 2014/2015, zijn we begonnen met een serie lezingen in gebouw 'Onder Ons' aan de Fluitersstraat 26 te Veenendaal. Daar leggen we de Bijbelse basis om vanuit Gods overvloedige genade te leven.

In het seizoen 2016/2017 houden we de derde serie lezingen. 

 

 

 

We verwachten een toekomstige uitbreiding van onze activiteiten om vele mensen te bereiken met herstelprogramma's.

Het doel van ons werk is:

* herstel brengen in je persoonlijk leven, naar geest, ziel en lichaam

* ontwikkeling van je identiteit als kind van God

* herstel van relaties in het gezin.  

 

Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

wij zullen aan het komende geslacht vertellen

van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,

van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Psalm 78 vers 4

 

Wij zien uit naar Gods plannen voor de komende tijd!